Drag to reposition your photo
Gábor .

Gábor .

Male. 55 years old. Is single.
Szólásszabadság
A szólásszabadság minden embert (minőségénél fogva) egyenlően megillet, amelyet mindenekelőtt az államnak mint erőszak-szervezetnek kell tiszteletben tartania. Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 19. paragrafusa (1948) szerint a szólásszabadság elidegeníthetetlen jog. „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket”. Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy 1976-os határozata úgy fogalmaz, hogy „a szólás szabadsága nemcsak azokra az ‘információkra’ és ‘eszmékre’ vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek, hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy zavarják a lakosság bármely részét”.
Gábor .
Petíció a földet látogató idegenekhez, a föld megmentésére
PETÍCIÓ A FÖLDET LÁTOGATÓ IDEGENEKHEZ, A FÖLD NÉPÉNEK A MEGMENTÉSÉRE. A petíció minden néphez szól, akik számára fontos egy egyén individuuma, a szabadsága, a függetlensége és a jogai sérthetetlensége.  Jelenleg a föld népe, az emberek teljes elnyomásban élnek. Az elnyomók minden szinten kihasználják és kizsákmányolják az emberi fajt. Ennek az elnyomásnak a föld népe nem képes véget vetni, hisz nincs már olyan fórum, ami a nép, az emberek érdekeit képviseli.  Az alábbiakban felsorolom azokat a bűnöket, amit a földön élő, néhány család tagjai elkövetnek, és elkövettek, az utóbbi néhány száz évben. A felsorolás nem időrendi, és nem a fontosság szerint követik egymást, hisz prioritás szempontjából egyenértékűek. A felsorolás nem törekszik a teljességre, hisz ezekre a témakörökre már sok ezer oldalnyi tanulmányt írtak, és mégsem történt érdemi változás. 1. Covid -19 korona vírus járvány, és az ezzel összefüggő gyógyszeripar káros hatásai. Ez a járvány, egy mondvacsinált járvány, amit már számtalan tudós és szakértő bebizonyított. A járványt halálosnak és veszélyesnek titulálva, az emberiség teljes egészét korlátozó intézkedéseknek vetik alá, amivel az alapvető emberi jogaiktól is megfosztják az embereket. A járvány elleni védekezés első számú eszközének a vakcinát jelölik meg, ami semmilyen szempontból ne megfelelő.  •    A vakcina a törvényi előírással ellentétben, még a kísérleti fázisban használatba került, sőt mi több, sok helyen kötelező érvényű.  •    A vakcina nincs letesztelve, nem ismertek a mellékhatásai. A vakcinálás lényegében a teljes emberi fajon végzett kísérlet eszköze.  •    A vakcina olyan mRNS összetevőket tartalmaz, ami átírhatja az emberi DNS alapvető funkcióit, ami veszélyt rejt magában.  •    A járvánnyal és a vakcinálással kapcsolatban nincs korrekt tájékoztatás. •    Járványügyi információk nem tartalmaznak megfelelő és korrekt információkat sem a vírusról, sem a vakcináról. •    A járvánnyal kapcsolatos intézkedések mellőzik a józan ész alapvető elveit. A korlátozások nem a betegekre vonatkoznak, hanem az egészséges emberekre.  •    Az embereket, aki megtagadják a vakcina felvételét, büntetik. Nem élhetik az eddig megszokott életüket, korlátozzák a szabadságát, beszűkítik a mozgásterét. A járvány hátterében bolygóméretű cégek és szervezetek állnak. Kiemelném a WHO tevékenységét, ami alapvetően félrevezeti az embereket a helyzettel kapcsolatban. A WHO a világ egészségügyi szervezete, ami névleg az, ami, valóságban pedig a gyógyszergyárak működésének a központja, akik meghatározzák ezek jogait és lehetőségeit. A járvány hátterében állnak a gyógyszergyárak (lásd = vegyszergyárak) akik számára a vírus és a járvány, csak egy üzleti lehetőség, amit ki is használnak. (Ezek a fennállásuk óta ezt a metódust követik, tudatosan fenntartva a betegségeket az emberi faj vonatkozásában, amiből gigantikus bevételeket könyvelnek el) Ezek a vegyszergyárak gyártják a járvány elleni vakcinát. A vakcina nem hozza az elvárt eredményt, hisz a járvány és a vírus eleve nem is igényelné ezt a fajta beavatkozást. A vakcina „mellékhatása”-ként, több olyan probléma is felmerült, ami láthatóan több áldozatot követel mint maga a járvány. Mondjuk ki, több kárt okoz, mint amennyi előnye lehetne, egy valódi járvány esetében.  A kockázati tényezők ellenére, ezek a gyógyszergyárak nem vállalnak felelősséget az általuk világméretű terjesztésbe bevont vakcina által okozott károkért. Ezek a gyógyszergyárak felette állnak minden kormánynak, minden közigazgatási egységnek, lényegében a világ urai, és mint ilyen, nincs mód arra, hogy meggátoljuk, vagy megakadályozzuk a tevékenységüket. Kapcsolódó információ: a gyógyszeripar eleve átformálta a gyógyítással az orvoslással kapcsolatos képzést, információkat, és több esetben azt úgy alakította, hogy az nekik, a legkedvezőbb legyen. Ma már a gyógyászat teljes területe a gyógyszeripart szolgálja ki, és így mérhetetlen mennyiségű bevételhez jutnak, ám ennek a másik oldalán mérhetetlen mennyiségű beteg és gyógyszerfüggő ember él a földön. Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 2. Világméretű multinacionális vállalatok Ezek a cégek lényegében az egész bolygót behálózzák. Ezek a cégek látszólag rengeteg gyártó és forgalmazó egységből állnak, valójában mind egy nagy konglomerátum részei. A rengeted kis cég, felső vonalában van egy másik tulajdonos, egészen a csúcsig, ahol valójában csak néhány ember áll.  Ezek a cégek, jellemzően olyan termékeket gyártanak, és/vagy forgalmaznak, ami távol áll a valóságtól. Az élelmiszernek nevezett termékcsoport a legkritikusabb, amire több figyelmet kell fordítani. Ezek az élelmiszerek ránézésre úgy néznek ki, mintha valódi lenne, ám tartalmilag értéktelen.  Itt megjegyzem, hogy az étel elnevezése a régebbi időkben az volt, hogy: táplálék, vagyis táplálta a testet, magában hordozva a szükséges anyagokat, a test optimális működése érdekében. Ma ennek az általános elnevezése: kaja, vagyis megeszed és jóllaksz, de nem több. Ezek a termékek, amik arra hivatottak, hogy emberek megegyék, valójában csak látszólagosan felel meg ennek a szempontnak. Ennek két ő oka van, az egyik, hogy nincs benne az az összetevő, (vitaminok, és egyéb tápanyagok) aminek benne kellene lenni, másrészről van benne számos olyan alkotóelem, aminek nem kéne benne lenni, Ilyenek a színezőanyagok, ízfokozók, állományjavítók, tartósítószerek stb. Az összetételre vonatkozóan is két feltevés létezik. Egyrészről, így olcsóbb az előállítás, aminek következményeként nagyobb bevételt tudnak elérni, másrészről az ember egészségi állapotát ily módon lerontják, minek következtében egy sor hiánybetegség alakul ki.  A kapcsolat a gyógyszeriparral. Ha egyik oldalról ilyen módon beteggé lehet tenni az embereket, és a másik oldalon a gyógyszeripar lehúzza az emberekről a másik bőrt is, és gyógyszerfüggővé teszi őket. Ez a két állapot járul hozzá, vagyis az egyik kiváltó oka annak, hogy az emberek mentálisan is beteggé váljanak, ami nem megengedhető.  Ezen a területen sem képes az emberiség ellenlépéseket tenni, hiszen minden olyan szerv, ami ebben az ügyben eredményes lehet, már a multi cégek irányítása alatt áll.  Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 3. A bolygó erőforrásainak pazarlása Az ipari termelés, szinte minden területe kizsákmányolja a bolygó erőforrásait, és azokat elpazarolja, mindezt csak azért hogy még több bevételhez jussanak.  Ennek mellékhatásaként a bolygón mérhetetlen mennyiségű hulladék van felhalmozva, aminek a semlegesítése és a feldolgozása nincs megoldva, és még csak terv sincs ennek a kezelésére. Ezen témakör hátterében ismét csak a multi cégek állnak, és azok haszon és bevétel utáni mérhetetlen vágya. Van egy olyan nézőpont, ami szerint, ha egy termék hamar tönkremegy, akkor a vásárlók majd újra és úja megvásárolják azt. Ez a tervezett elavulás. Ez szinte mindenre rányomja a bélyegét, és ez az, ami a hulladékot előteremti.  Ez ellen nincs hatásos kezelési mód, mert mint oly sok esetben itt is a multi végek hatalma állítja meg a megoldás és a problémakezelésére fordított törekvéseket.  Ezek a cégek, ezekkel a nézőpontokkal lényegében megakadályozzák, hogy a felnövekvő nemzedékek teljes életet élhessenek, hisz számukra nem marad erőforrás, csak a bolygó mérető hulladék hegyek. Ezen a területen sem képes az emberiség ellenlépéseket tenni, hiszen minden olyan szerv, ami ebben az ügyben eredményes lehet, már a multi cégek irányítása alatt áll.  Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 3. A hadászati erőforrások túlméretezett felhalmozása A hadi ipar által felhalmozott fegyver arzenál, jelenleg képes arra, hogy a teljes bolygót elnéptelenítse. Képes arra, hogy a teljes biológiai életet kiirtsa, és képes arra, hogy a mars sorsára juttassa a földet. Ez nem megengedhető. A bolygón felhalmozott nukleáris arzenál, a mennyiségénél fogva, képes arra, hogy az egész bolygót darabokra szaggassa, és végleg megszüntesse a létezését. Ez nem megengedhető. A föld bolygón jelenleg is közel száz helyi háború zajlik, aminek a hátterében a politika áll. Nem a felszíni politika, hanem az, ami ez alatt a mélyben zajlik.  A háborúk és a hadászati rendelkezésre állás nem indokolt, hisz ember nem lehet ember ellensége. Ennek a hátterében a propaganda áll, ami a mélypolitikai igényeket és a bankok pénzügyi nyereségeit kielégítse.  Ezen a területen sem képes az emberiség ellenlépéseket tenni, hiszen minden olyan szerv, ami ebben az ügyben eredményes lehet, az a földet a kezében tartó és irányító hatalom kezében van. Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 3. folytatjuk...    
Gábor .
Ámor Randi a Társkereső közösség
7 likes Community
Bemutatjuk az Ámor Randi Társkereső közösséget Az Ámor Randi Társkereső közösség 2018-ban jött létre, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felpörgessük a társkeresést, és egy új alternatívát adjunk a partner keresőknek. A megvalósítás során egyik fő szempont az volt, hogy nem csak az ismerkedést, és a társkeresést helyezzük előtérbe, hanem egy igazi közösséget hozzunk össze. Általában más hasonló oldalakon, amikor valaki társra talál, megszünteti a profilját, vagy csak inaktív állapotban otthagyja. Az Ámor Randi oldalon, a lehetőségek adottak ahhoz, hogy miután megtaláltad, itt is maradj, hisz mint közösség továbbra is érdekes lehet. A fejlesztéseknek köszönhetően, a szolgáltatások köre tovább fog bővülni, ami még több érdeklődőnek ad lehetőséget a kibontakozásra. Hol keress társat? A keresés lehet egyszerű és lehet bonyolult. Mi az egyszerű módját választottuk. A keresés alapja a helymeghatározás, így amikor valaki regisztrál, és megadja a helyzetét, ami egyszerű művelet, hisz az IP cím alapján egy térképre kerül fel a pozíciód, amivel lehetőség nyílik arra, hogy megtaláld azt aki valóban a közeledben van, és így mások is könnyen rád találnak. Ezzel vége a távoli reménykedésnek, az utazásoknak. Egyezések Ez egy új funkció. Ha a profilod megfelelően ki van töltve, akkor lesznek olyan adatok, amik megegyeznek másokkal. Minél több ilyen van, annál inkább esélyes a találkozás. Ezzel a funkcióval, könnyedén kiszűrheted hogy ki lenne hozzád a legmegfelelőbb. Kit keresel? A társkeresésnek a legalapvetőbb része, hogy kit keresel. Milyen legyen, milyen szokásokkal, beállítottsággal, mert alapvetően ez határozza meg, hogy milyen partnert akarsz találni magadnak. Az Ámor Randi profilodon meg tudod adni a párkeresésben a leginkább releváns paramétereket, így megadva a lehetőségét annak, hogy aki téged keres, az meg is fog találni. A bemutatkozás Ezzel kezdődik az ismerkedés. Aki azt mondja hogy ez nem fontos, az valószínűleg most is magányos. Ha kellő módon leírod hogy milyen vagy, akkor nagyobb eséllyel talál rád a nagy Ő. Persze lehet ezt menet közben is megbeszélni, de ha a végére kiderül hogy nem illetek össze, akkor elpocsékolt idő volt az "ismerkedés" . Az ismerkedés Ha minden egyezik, és az optimális paraméterek alapján megtalálod azt, aki számodra a legjobb lehet, akkor kezdődhet az ismerkedés. Az adatlap információi, csak a kezdő lökést adják meg, ám ahhoz hogy elnyerd a szíved választottját, neked kell megtenni a megfelelő lépéseket. Erre számos lehetőséged adunk az Ámor Randi közösségben, a döntés a tiéd, hogy élsz-e vele vagy sem.
Gábor .
Anikó Bóta
Bányai Sándor
+4
IMDb Mozifilmek
13 likes Movie
IMDb Mozifilmek Ez a modul jelenleg csak teszt jelleggel működik. Ha van érdeklődés, ha szeretitek, ha szetenétek élesben használni, akkor lesz rá mód. Jelezzétek, és mondjátok el a véleményeteket. A jelenlegi alap változat, meglehetősen egyszerű, csak feltöltésre van mód, mégpedig az IMDb adatbázisból. https://www.imdb.com/?ref_=nv_home Ha úgy döntötök, hogy jó lenne a teljes funkcionalitás, miben több funkció van. Többek között: Ez az a modul lehetővé teszi a tagok számára, hogy filmeket adhassanak hozzá, és napi rendszerességgel értesüljenek a megjelenő új filmekről. A film leírásának a fordítása kategóriákban és blokkokban létrehozása Év - és minősítési címkék engedélyezése Engedélyezheted az új filmek, új minősítések és a közelgő filmek hírcsatornájának létrehozását Értesítések engedélyezése Saját kategóriák létrehozása Megosztható a felhasználói csoportokban Írhatsz véleményeket a filmhez
Régi Magyar Tévéfilmek
48 likes TV Show
Ez az oldal, az 1945 és 1989 között, az államosított filmgyártás időszakában, a Magyar Filmgyártó Vállalat (MAFILM) égisze alatt készült tévéfilmeket mutatja be. A kezdeti, politika által diktált alkotások után a 60-as évektől sorra születtek az értékes produkciók, neves rendezők és színészek közreműködésével.
Gábor .
András Hollós
Angéla Juhász
+45
Dubai Parfüm Neked
Dubai Orientális parfümök Arab és más nem mindennapi orientális illatokat kínál a www.dubaiparfumneked.hu webáruház. Szeressen bele és ismerje meg az orientális parfümöket, melyek Dubai egzotikus messzeségeinek illatait hozzák el nekünk. A orientális illatok az ámbra, vanília, mirha, ritka fafélék, szárított gyümölcsök vagy török rózsa orientális tónusait kombinálják. A homok, fűszeres boltok, keleti édességek vagy füstölő pálcikák illatát idézik fel. A keleti illatok nagyon titokzatosak, amelyek leginkább estére alkalmasak. Különleges összetevőikkel és illatvilágukkal felidézik az 1001 éjszaka mesés varázsát. Az európai ízlésvilághoz képest nagy egymásra találás lehet egyes Dubai Parfümökkel! Itt olyan férfi és női parfümöket találhat amik meglepik érzékszerveit speciális összetevőikkel és új illatvilágot nyit meg használójának. Nagy kiszereléseikkel igazán különleges üvegeivel, dobozaikkal a pipere polcok ékkövei lehetnek. Aki elkezdi használni különleges, varázslatos illatainkat alig várja majd a reggelt vagy az estét, hogy magára fújhassa ezeket a speciálisan izgalmas parfümöket!
Gábor .
Andor Póczos
Andrea Oláh
+3
A CABAL Bukása - Dr. Janet M. Ossebaard filmje
12 likes Movie
Fall of Cabal - A Cabal és a háttérhatalom bukása - Mind a 10 rész magyar felirattal - Kötelező tények, dokumentumok, összefüggések. Dr. Janet M. Ossebaard - A CABAL bukása (dokumnetumfilm) Magyar felírattal! (1-10. rész összefűzve egy videóba) Janet Ossebaard 10 részből álló, lényegretörő, nagyon fontos összefüggéseket és tényeket felsorakoztató dokumentumfilmje. Vigyázat, az 5. rész az elit legmocskosabb, legkeményebb szálait göngyölíti fel és a YouTube törli is sorra a feltöltéseit. Mindenki csak saját felelősségre nézze meg és menjen a szálak után. De mindenképp sorban, az elejétől a végéig érdemes megnézni és rászánni az időt, aztán pedig utánanézni az információknak a VilagHelyzete, az Alternatív Hírek cikkeiben vagy rákeresni az összefüggésekre az interneten. Durván meg fog lepődni az, aki eddig sosem hallott ezekről vagy valamiféle burokban (a Matrixban) sikerült elkerülnie ezt a fajta tudásanyagot. 1. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Dolgok, amire azt mondod hmmm 2. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Le a nyúl üregébe 3. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Bevándorlási invázió 4. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Gyermekkereskedelem 5. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Pizzagate, pedofília és az Elit 6. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - A legnagyobb média-manipuláció 7. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - A gonosz dicsőítése 8. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Királyok és királynők mögött 9. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - Egy Új Világ hajnala 10. rész Fall Of Cabal - A Cabal bukása - A király visszatérése A Böngésződ nem támogatja a lejátszást... (Köszönjük Smaly7 és csapata munkáját!) WWG1WGA QAnon Hungary Official Csoport: https://www.facebook.com/groups/1129983990679297/ Q és a Nagy Ébredés (Minden ami Bennünket foglalkoztat) FB Csoport: https://www.facebook.com/groups/663444340893796/
Gábor .
Admin iWiW
Angéla Kiss
+9
Festliche Grußkarte
Was machen wir? Festliche Grußkarte mit Videos für festliche Anlässe. Sei es ein Geburtstag oder ein Namenstag, Weihnachten oder Ostern oder auch nur eine Einführung, eine Präsentation Ihres Unternehmens, Ihres Hobbys oder Ihrer Familie. Wir machen ein kurzes Video, das durchschnittlich 10 bis 150 Sekunden zeigt. In diesem Video platzieren wir den Text (Wünsche, Beschreibungen, Einführung). Gelegentlich Bilder, Logos und andere grafische Elemente. Die resultierenden Grußkarten können auf fast jeder Plattform als Video angezeigt werden, von sozialen Websites bis hin zum Teilen von Seiten, oder sogar als Nachricht gesendet werden. Inmitten der Schwierigkeiten des Jahres 2020 wollen wir auf diese Weise dazu beitragen, Familie und Freundschaften zu pflegen und neue zu knüpfen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden, sobald wir Ihnen antworten können.
Gábor .
Janos Toth
Ünnepi Üdvözlőlap
Volt idő, amikor ünnepi alkalmakra, mint a születésnap, karácsony, vagy az újévi köszöntők, csak a netről letöltött, és továbbküldött változatban létezett. Ezt sosem szerettem, mert egysíkú és unalmas volt, hisz mindig ugyan azok a “menő” képek jöttek és mentek. A minőség persze csapnivaló, de azért akadt olyan is ami elérte a minimum szintet. Ám a legrosszabb az, hogy szinte mindegyik logózott, vagy épp a fészbúk csoport neve van rajta. Szóval ezek voltak azok a dolgok amiket gondosan elkerültem, mert egyik sem éri el nálam a minimális szintet. Szóval ez nálam úgy működött, hogy megcsináltam a saját alkalmi üdvözletemet, ami egyedi volt, jó minőségű és persze annak szólt, akinek szántam. Amikor elküldtem az első ilyen üdvözlőlapjaimat, az ismerősök, a barátok, kértek hogy csináljak nekik is. Aztán jöttek a visszajelzések, hogy milyen jó, mert egyedi és névre szóló. …és egyre több kérést kapok azóta is. Ezért hoztam létre ezt az oldalt, hogy ezt a helyzetet némiképpen feljavítsam, azok számára, akiknek erre van igényük, hozzájussanak az egyedi és kellőképpen ünnepi, saját üdvözlő lapjukhoz. Ez a weboldal, egy webshop, ahol néhány alapsablon a választék, (egyenlőre) amiből választhatsz. Mivel aktuálisan most a karácsony lesz a következő ilyen ünnep, elsősorban erre fektetünk nagyobb hangsúlyt, aztán ahogy lehetőség adódik, a választék bővülni fog. Olvasd tovább...
Gábor .
Andrea Lovasi
Andrea Oláh
+35
Mondj Nemet a Drogokra
5 likes Drugs
A drogok a múlt század közepe óta kultúránk részét képezik. Az 1960-as években a zene és a média népszerűsítette őket, s ennek következtében a társadalom minden területére betörtek. Becslések szerint mintegy 208 millió ember fogyaszt illegális drogokat a világon. Az Egyesült Államok 2007-es kábítószer-használattal és egészségüggyel kapcsolatos nemzeti felmérésének eredményei alapján 19,9 millió amerikai (azaz a 12 éves vagy annál idősebb lakosság 8%-a) fogyasztott tiltott drogokat a felmérést megelőző egy hónapban. Valószínűleg ismer olyan személyt, akinek az életét – közvetlenül vagy közvetve – befolyásolták a drogok. Az a drog, amellyel az Egyesült Államokban a leggyakrabban élnek – és visszaélnek –, az alkohol. Az Egyesült Államokban az alkohol okozta gépjármű-balesetek jelentik a második leggyakoribb halálozási okot a tizenévesek körében. A leggyakrabban használt illegális drog a marihuána. Az ENSZ 2008. évi nemzetközi drogügyi jelentése szerint a 15 és 64 év közötti népesség mintegy 3,9%-a használ marihuánát. Manapság a fiatalokat korábban ismertetik meg a drogokkal, mint valaha. Az USA Betegségfelügyeleti Központjai által végrehajtott 2007-es felmérés szerint az ország középiskolás tanulóinak 45%-a ivott alkoholt és 19,7%-uk szívott füves cigit egy egy hónapos időszak alatt. Európában egy 15 és 16 évesek körében nemrég végzett tanulmány szerint a cannabis fogyasztás a kevesebb mint 10%-tól a több mint 40%-ig terjed, és a legnagyobb arányban a csehországi fiúk számoltak be róla (44%), amit Írország (39%), Nagy-Britannia (38%) és Franciaország (38%) követ. Spanyolországban és az Egyesült Királyságban a 15-16 évesek körében 4-6% a kokainfogyasztók aránya. Dániában, Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyság. KAPCSOLAT Ha kérdése van, segítségre van szüksége egy konkrét drogokkal kapcsolatos helyzet esetén vagy ha arról szeretne információt kapni, hogyan jelentkezhet önkéntesnek a Drogmentes Világért Alapítványnál, küldjön egy e-mailt az alábbi űrlap segítségével. Az Alapítvánnyal az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot: Foundation for a Drug-Free World 6331 Hollywood Blvd, Suite 710 Los Angeles, CA 90028 USA Az USA-ból hívható zöld szám: +1 (888) 668-6378 Az USA-n kívülről: +1 (818) 952-5260 AZ IGAZSÁG A DROGOKRÓL FÜZETEK Az igazság a drogokról Töltsd le! Az igazság a marihuánáról Töltsd le! Az igazság a szintetikus drogokról Töltsd le! Az igazság az alkoholról Töltsd le! Az igazság az ecstasyról Töltsd le! Az igazság a kokainról Töltsd le! Az igazság a crack kokainról Töltsd le! Az igazság a kristálymetről Töltsd le! Az igazság az inhalánsokról Töltsd le! Az igazság a heroinról Töltsd le! Az igazság az LSD-ről Töltsd le! Az igazság a Ritalinnal való visszaélésről Töltsd le! Az igazság a fájdalomcsillapítókról Töltsd le! Az igazság a vényköteles szerekről Töltsd le! Az igazság a drogokról teljes füzetcsomag
Gábor .
Andrea Oláh
Ilona Kovácsné Pánczél
+2