Petíció a földet látogató idegenekhez, a föld megmentésére
PETÍCIÓ A FÖLDET LÁTOGATÓ IDEGENEKHEZ, A FÖLD NÉPÉNEK A MEGMENTÉSÉRE. A petíció minden néphez szól, akik számára fontos egy egyén individuuma, a szabadsága, a függetlensége és a jogai sérthetetlensége.  Jelenleg a föld népe, az emberek teljes elnyomásban élnek. Az elnyomók minden szinten kihasználják és kizsákmányolják az emberi fajt. Ennek az elnyomásnak a föld népe nem képes véget vetni, hisz nincs már olyan fórum, ami a nép, az emberek érdekeit képviseli.  Az alábbiakban felsorolom azokat a bűnöket, amit a földön élő, néhány család tagjai elkövetnek, és elkövettek, az utóbbi néhány száz évben. A felsorolás nem időrendi, és nem a fontosság szerint követik egymást, hisz prioritás szempontjából egyenértékűek. A felsorolás nem törekszik a teljességre, hisz ezekre a témakörökre már sok ezer oldalnyi tanulmányt írtak, és mégsem történt érdemi változás. 1. Covid -19 korona vírus járvány, és az ezzel összefüggő gyógyszeripar káros hatásai. Ez a járvány, egy mondvacsinált járvány, amit már számtalan tudós és szakértő bebizonyított. A járványt halálosnak és veszélyesnek titulálva, az emberiség teljes egészét korlátozó intézkedéseknek vetik alá, amivel az alapvető emberi jogaiktól is megfosztják az embereket. A járvány elleni védekezés első számú eszközének a vakcinát jelölik meg, ami semmilyen szempontból ne megfelelő.  •    A vakcina a törvényi előírással ellentétben, még a kísérleti fázisban használatba került, sőt mi több, sok helyen kötelező érvényű.  •    A vakcina nincs letesztelve, nem ismertek a mellékhatásai. A vakcinálás lényegében a teljes emberi fajon végzett kísérlet eszköze.  •    A vakcina olyan mRNS összetevőket tartalmaz, ami átírhatja az emberi DNS alapvető funkcióit, ami veszélyt rejt magában.  •    A járvánnyal és a vakcinálással kapcsolatban nincs korrekt tájékoztatás. •    Járványügyi információk nem tartalmaznak megfelelő és korrekt információkat sem a vírusról, sem a vakcináról. •    A járvánnyal kapcsolatos intézkedések mellőzik a józan ész alapvető elveit. A korlátozások nem a betegekre vonatkoznak, hanem az egészséges emberekre.  •    Az embereket, aki megtagadják a vakcina felvételét, büntetik. Nem élhetik az eddig megszokott életüket, korlátozzák a szabadságát, beszűkítik a mozgásterét. A járvány hátterében bolygóméretű cégek és szervezetek állnak. Kiemelném a WHO tevékenységét, ami alapvetően félrevezeti az embereket a helyzettel kapcsolatban. A WHO a világ egészségügyi szervezete, ami névleg az, ami, valóságban pedig a gyógyszergyárak működésének a központja, akik meghatározzák ezek jogait és lehetőségeit. A járvány hátterében állnak a gyógyszergyárak (lásd = vegyszergyárak) akik számára a vírus és a járvány, csak egy üzleti lehetőség, amit ki is használnak. (Ezek a fennállásuk óta ezt a metódust követik, tudatosan fenntartva a betegségeket az emberi faj vonatkozásában, amiből gigantikus bevételeket könyvelnek el) Ezek a vegyszergyárak gyártják a járvány elleni vakcinát. A vakcina nem hozza az elvárt eredményt, hisz a járvány és a vírus eleve nem is igényelné ezt a fajta beavatkozást. A vakcina „mellékhatása”-ként, több olyan probléma is felmerült, ami láthatóan több áldozatot követel mint maga a járvány. Mondjuk ki, több kárt okoz, mint amennyi előnye lehetne, egy valódi járvány esetében.  A kockázati tényezők ellenére, ezek a gyógyszergyárak nem vállalnak felelősséget az általuk világméretű terjesztésbe bevont vakcina által okozott károkért. Ezek a gyógyszergyárak felette állnak minden kormánynak, minden közigazgatási egységnek, lényegében a világ urai, és mint ilyen, nincs mód arra, hogy meggátoljuk, vagy megakadályozzuk a tevékenységüket. Kapcsolódó információ: a gyógyszeripar eleve átformálta a gyógyítással az orvoslással kapcsolatos képzést, információkat, és több esetben azt úgy alakította, hogy az nekik, a legkedvezőbb legyen. Ma már a gyógyászat teljes területe a gyógyszeripart szolgálja ki, és így mérhetetlen mennyiségű bevételhez jutnak, ám ennek a másik oldalán mérhetetlen mennyiségű beteg és gyógyszerfüggő ember él a földön. Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 2. Világméretű multinacionális vállalatok Ezek a cégek lényegében az egész bolygót behálózzák. Ezek a cégek látszólag rengeteg gyártó és forgalmazó egységből állnak, valójában mind egy nagy konglomerátum részei. A rengeted kis cég, felső vonalában van egy másik tulajdonos, egészen a csúcsig, ahol valójában csak néhány ember áll.  Ezek a cégek, jellemzően olyan termékeket gyártanak, és/vagy forgalmaznak, ami távol áll a valóságtól. Az élelmiszernek nevezett termékcsoport a legkritikusabb, amire több figyelmet kell fordítani. Ezek az élelmiszerek ránézésre úgy néznek ki, mintha valódi lenne, ám tartalmilag értéktelen.  Itt megjegyzem, hogy az étel elnevezése a régebbi időkben az volt, hogy: táplálék, vagyis táplálta a testet, magában hordozva a szükséges anyagokat, a test optimális működése érdekében. Ma ennek az általános elnevezése: kaja, vagyis megeszed és jóllaksz, de nem több. Ezek a termékek, amik arra hivatottak, hogy emberek megegyék, valójában csak látszólagosan felel meg ennek a szempontnak. Ennek két ő oka van, az egyik, hogy nincs benne az az összetevő, (vitaminok, és egyéb tápanyagok) aminek benne kellene lenni, másrészről van benne számos olyan alkotóelem, aminek nem kéne benne lenni, Ilyenek a színezőanyagok, ízfokozók, állományjavítók, tartósítószerek stb. Az összetételre vonatkozóan is két feltevés létezik. Egyrészről, így olcsóbb az előállítás, aminek következményeként nagyobb bevételt tudnak elérni, másrészről az ember egészségi állapotát ily módon lerontják, minek következtében egy sor hiánybetegség alakul ki.  A kapcsolat a gyógyszeriparral. Ha egyik oldalról ilyen módon beteggé lehet tenni az embereket, és a másik oldalon a gyógyszeripar lehúzza az emberekről a másik bőrt is, és gyógyszerfüggővé teszi őket. Ez a két állapot járul hozzá, vagyis az egyik kiváltó oka annak, hogy az emberek mentálisan is beteggé váljanak, ami nem megengedhető.  Ezen a területen sem képes az emberiség ellenlépéseket tenni, hiszen minden olyan szerv, ami ebben az ügyben eredményes lehet, már a multi cégek irányítása alatt áll.  Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 3. A bolygó erőforrásainak pazarlása Az ipari termelés, szinte minden területe kizsákmányolja a bolygó erőforrásait, és azokat elpazarolja, mindezt csak azért hogy még több bevételhez jussanak.  Ennek mellékhatásaként a bolygón mérhetetlen mennyiségű hulladék van felhalmozva, aminek a semlegesítése és a feldolgozása nincs megoldva, és még csak terv sincs ennek a kezelésére. Ezen témakör hátterében ismét csak a multi cégek állnak, és azok haszon és bevétel utáni mérhetetlen vágya. Van egy olyan nézőpont, ami szerint, ha egy termék hamar tönkremegy, akkor a vásárlók majd újra és úja megvásárolják azt. Ez a tervezett elavulás. Ez szinte mindenre rányomja a bélyegét, és ez az, ami a hulladékot előteremti.  Ez ellen nincs hatásos kezelési mód, mert mint oly sok esetben itt is a multi végek hatalma állítja meg a megoldás és a problémakezelésére fordított törekvéseket.  Ezek a cégek, ezekkel a nézőpontokkal lényegében megakadályozzák, hogy a felnövekvő nemzedékek teljes életet élhessenek, hisz számukra nem marad erőforrás, csak a bolygó mérető hulladék hegyek. Ezen a területen sem képes az emberiség ellenlépéseket tenni, hiszen minden olyan szerv, ami ebben az ügyben eredményes lehet, már a multi cégek irányítása alatt áll.  Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 3. A hadászati erőforrások túlméretezett felhalmozása A hadi ipar által felhalmozott fegyver arzenál, jelenleg képes arra, hogy a teljes bolygót elnéptelenítse. Képes arra, hogy a teljes biológiai életet kiirtsa, és képes arra, hogy a mars sorsára juttassa a földet. Ez nem megengedhető. A bolygón felhalmozott nukleáris arzenál, a mennyiségénél fogva, képes arra, hogy az egész bolygót darabokra szaggassa, és végleg megszüntesse a létezését. Ez nem megengedhető. A föld bolygón jelenleg is közel száz helyi háború zajlik, aminek a hátterében a politika áll. Nem a felszíni politika, hanem az, ami ez alatt a mélyben zajlik.  A háborúk és a hadászati rendelkezésre állás nem indokolt, hisz ember nem lehet ember ellensége. Ennek a hátterében a propaganda áll, ami a mélypolitikai igényeket és a bankok pénzügyi nyereségeit kielégítse.  Ezen a területen sem képes az emberiség ellenlépéseket tenni, hiszen minden olyan szerv, ami ebben az ügyben eredményes lehet, az a földet a kezében tartó és irányító hatalom kezében van. Ezzel a témával kapcsolatban még több információt találsz az interneten 3. folytatjuk...    
Gábor .