Categories
MATT - Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása
Üdvözöljük a Magyar Köztársaság Képviselete hivatalos honlapján! A törvényes magyar állam a Magyar Köztársaság, amelyet az alkotmány, az állam, és a magyar nép elleni puccs elkövetőinek az érvénytelen Alaptörvénnyel nem sikerült megszűntetni, 2014. Április 6. óta képviselet nélkül maradt. Ezt felismerve, 2015. Szeptember 1-én megalakult Magyar Köztársaság Képviselete, amely - az első erre vállalkozó jogán - ettől fogva hivatalosan és kizárólagosan képviseli a Magyar Köztársaságot Magyarország területén belül és kívül egyaránt. E tevékenysége körében ellátja a Magyar Köztársaság jogrendjének, szerződéseinek, és érdekeinek védelmét, valamint - mivel a magyar állampolgárok jogilag továbbra is a Magyar Köztársaság állampolgárai - az állam képviseletén keresztül magyar állampolgárok érdekeinek védelmét is. A Magyar Köztársaság Képviselete a Magyar Köztársaság polgárai részére személyi okmányokat, igazolásokat, és más hivatalos dokumentumokat adhat ki. A Magyar Köztársaság polgárai jogaik és érdekeik védelme érdekében a Magyar Köztársaság Képviseletéhez fordulhatnak. A Magyar Köztársaság Képviselete - az állampolgárok felhatalmazása hiányában - jogszabályokat nem alkothat, nem módosíthat, és nem helyezhet hatályon kívül, továbbá szerződéseket a Magyar Köztársaság nevében és/vagy terhére nem köthet, a meglévőket nem módosíthatja, és nem mondhatja fel. Joga van viszont Magyar Köztársaság Képviseletének fellépni annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság jogának érvényt szerezzen, valamint annak érvényes szerződéseit a másik fél vagy felek részéről betartassa. Alapító Nyilatkozat Szervezeti és Működési Szabályzat