Szellemtudomány
Csak egy igaz vallás létezik, a szeretet ősvallása - Felvezetés Antal beszélő médium útján Részlet a „Manna a hit táplálásához” című kötetből, mely médiumok útján közvetített szellemnyilatkozatoka... View More
Szellemtudomány
HINNI, BÍZNI, VÁRNI - Felvezetés Részlet a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján ciklus „A Maradékhoz” című könyvéből Amikor Krisztus Pilátus előtt állt és az igazságról beszélt, azt kérdezt... View More
Szellemtudomány
Út a szellemi érettség felé - Felvezetés Szent Benedek tanítása az alázat útjáról Részlet a „Magas tanítószellemek mediális közlései” című kötetből ... View More
Szellemtudomány
2021.június havi szellemtani hírlevél Tartalomjegyzék ... View More
Szellemtudomány
A szellem és a test kenyere - Felvezetés Részlet a „Magas tanítószellemek mediális közlései” című kötetből Kedves gyermekek! A szellemtanban való buzgólkodásotok közben a ti szellemi és testi kötele... View More
Szellemtudomány
Adelma médiumítása - Felvezetés Részlet Adelma “Tanulmányok a szellemvilágról” című kötetéből ….1865. május 12-én nagy örömünk volt; új fenséges rajzhoz jutottunk. Ez volt az első, melyet férjem (... View More
Szellemtudomány
Névtelen Szellem A hiúságról – Felvezetés Most felbontom előttetek az emberi léleknek azokat az apró, rejtett hibáit, amelyekből a lelki szörnyetegek származnak mint eltévelyedések, mint eredmények.... View More
Szellemtudomány
A törvény ereje és a kegyelem – Felvezetés Zita médium által - 2018. március4. A mai időben két dolog: az ateizmus és az anyagimádás, azaz a materializmus az, ami tönkretette és még inkább tönkrete... View More
Szellemtudomány
2021. májusi havi szellemtani hirlevél Tartalomjegyzék ... View More
Szellemtudomány
Rendteremtés a sötétségben - Felvezetés Sötét erők örénylenek, de ebben az örvénylésben és ebben a sötétségben a ti nyugalmatok és a ti világosságotok fog rendet teremteni Részlet a „Magas tanítós... View More
Szellemtudomány
A „világvégétől” való félelem - Felvezetés Zita médium közlése Valóban nehéz kérdés ez, részleteket nem adhatok, csak eligazító részeket. Főként azok számára, akik a napjaikban telve vannak félelem... View More
Szellemtudomány
Adai közlés – Törvényben élni – Felvezetés Isten törvényei soha nem változnak, mindannak ellenére, hogy a képviselői, a mai ember lelki állapotához, talán erkölcsi nívójához akarják ledegradálni azo... View More
Szellemtudomány
2021.április havi szellemtani hírlevél Zita médium mediális közlése 2 Asha ... View More
Szellemtudomány
Az utolsó idők népvándorlásai - Felvezetés Zita médium 1998. február 22. Krisztus születése előtt népszámlálásra szólították fel Izrael népeit, és mindenkinek el kellett mennie a népszámlálás m... View More
Szellemtudomány
2021.április havi szellemtani hírlevél Zita médium mediális közlése 2 Asha ... View More
Szellemtudomány
Adjátok meg a császárnak... és Istennek... - Felvezetés Részlet Zita médium közléseinek „Lélekben és igazságban” című könyvének második kötetéből - 2003.március 2. Az Úr nevében sok szeretettel ... View More
Szellemtudomány
Nagyon köszönöm kedves Gábor, hogy segítettél nekem, és létrehoztad a csoportot!
Like (3)
Loading...
3
Szellemtudomány
Az utolsó idők - Felvezetés Zita médium által 2008. április 20. Most az utolsó időkben bizonyos magyarázattal kell szolgálnunk arra nézve, ami jelenleg a világban végbemegy. ... View More
Szellemtudomány
2021.februári szellemtani hírlevél Tartalomjegyzék Érdekességek 2... View More
Szellemtudomány
A golgota - Felvezetés Adai mediális közlés – 2020 nov. 10. A halál nem váltja meg az embert, csak a testétől fosztja meg, de sem a nézetei, sem a látás módja, főleg az erkölcsi szintje nem sokat ... View More
Load More